Personuppgifter & Cookies

 

Policy för behandling av personuppgifter

Personuppgifter & Cookies

 

Mead Johnson Nutrition,(MJN) respekterar Din personliga integritet och arbetar för att den skall skyddas på Internet. Vi har utvecklat denna integritetspolicy (Policyn) för att vi tycker det är viktigt att Du känner till så mycket som möjligt om hur vi behandlar personuppgifter vi kommer i kontakt med genom MJN webbplats (Webbplatsen).

Vänligen se till att läsa igenom och förstå innehållet i denna Policy innan Du börjar använda Webbplatsen eller överföra Dina personuppgifter till oss vi Webbplatsen.

Mead Johnson Nutrition har tagit fram denna integritetspolicy för att informera om hur vi går tillväga vid insamling, användning och presentation av information som Du kan komma att lämna när Du besöker Webbplatsen. MJN ber Dig notera att besökarnas IP-adresser (IP-adress används för att identifiera Din dator på Internet) och anonym översiktlig information om användningen av Webbplatsen (t.ex. besökets längd, typ av webbläsare) samlas in. Detta gör vi för systemadministration och besöksstatisk i syfte att kontinuerligt förbättra Webbplatsen.

Genom att gå in på och använda denna Webbplats har Du också accepterat att vara bunden av och följa denna Policy. Om Du inte accepterar att vara bunden av och följa denna Policy måste Du omgående lämna Webbplats.

Information som lämnas frivilligt av användaren

Du kan besöka stora delar av Webbplatsen utan att tala om vem Du är eller förse oss med några andra personuppgifter. På vissa delar av Webbplatsen har Du möjlighet att kontakta oss för att ställa frågor eller lämna kommentarer. När Du gör detta och vill ha ett svar ber vi Dig om namn och kontaktuppgifter. Vår avsikt är att vara tydliga med hur informationen kommer att användas innan vi ber om den. Om Du talar om för oss att Du inte vill att vi använder den för att ta kontakt med Dig utöver vad som behövs för att besvara Din förfrågan, kommer vi att respektera det.  Personuppgiftslagen är inte tillämplig på den information som användare publicerar på internet genom användandet av Fråga Doktorn/Fråga Dietisten tjänsten.

Användare av Fråga Doktorn och Fråga Dietisten tjänsterna får inte lämna uppgifter i frågeformulären som kan riskera att avslöja en användares eller ett barns identitet eller kränka integriteten hos någon av dem (personuppgifter). Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera eller kopplas till en levande person, t.ex. namn och adress. Det är viktigt att förstå att även flera olika uppgifter som var för sig inte verkar vara en personuppgift tillsammans kan utgöra personuppgifter. Följande exempel illustrerar detta. ”Hej, min son är en femårig pojke från Arvidsjaur. Han har sjukdomen X, som drabbar ett av 100 000 barn per år…”. Om vi utgår ifrån att det bara finns en femårig pojke med den sjukdomen i Arvidsjaur kan uppgifterna sedda tillsammans identifiera vem pojken är. Uppgifterna är därför sådana personuppgifter som inte får anges i frågeformulären.

Om Du förser oss med Dina personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-post adress) via denna Webbplats eller till följd av denna Webbplats innebär det att Du samtidigt lämnar medgivande till att MJN kontaktar Dig i framtiden med information inom ett område vi tror Du kan vara intresserad av. Om Du inte vill mottaga sådan information i framtiden är det bara att meddela oss så tar vi bort Dig från distributionslistan. MJN hanterar alla personuppgifter konfidentiellt.

På några delar av Webbplatsen kan Du behöva lämna information för att komma åt ett visst innehåll, vissa sidor, interaktiva verktyg och tjänster eller delta i en viss aktivitet. Om Du t.ex. vill skapa ett online-konto eller prenumerera på ett nyhetsbrev kan vi komma att be Dig om namn, kontaktuppgifter och kanske ytterligare information för att kunna anpassa vår åtgärd utifrån Din förfrågan.

Vi kan också be Dig att lämna personuppgifter när Du använder vissa interaktiva verktyg eller tjänster. Du kan alltid välja att inte ge oss de uppgifter vi ber om, men kan då kanske inte delta i just den aktivitet som begär informationen.

Användning och presentation av frivilligt lämnade personuppgifter

Om Du lämnar information om Dig själv via ett kontaktformulär kan Du märka att Webbplatsen har anpassats med olika hänvisningar till produkter och/eller tjänster vi tror kan vara av intresse för Dig, grundat på Dina tidigare besök och den information Du har lämnat.

Om Du lämnar personuppgifter som namn, postadress, e-postadress, telefonnummer eller annan information, t.ex. utbildningsnivå eller personlig medicinsk information, godkänner Du att vi får kontakta Dig på olika sätt, t.ex. via post, telefon eller e-post för att förse Dig med information vi tror kan vara av intresse för Dig. Du kan dock välja bort denna tjänst genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs nedan.

Om du väljer att delta i Mead Johnson Nutritions program kan vi komma att dela Din information med våra tjänsteleverantörer, som hjälper oss att ta fram program och erbjuda tjänster som kan vara av intresse för Dig, eller använda den för informationsbehandling, postutskick och/eller internetbaserad leverans.

Användning och presentation av information som inte utgör personuppgifter

Mead Johnson Nutrition kommer inte att behandla sådan information som konfidentiell som inte utgörs av personuppgifter, t.ex. frågor, kommentarer, idéer eller förslag. Observera att Mead Johnson Nutrition har full rätt att presentera sådan information på alla sätt och använda den för alla tänkbara syften helt efter eget godtycke.

Genom att lämna sådan information till Mead Johnson Nutrition visar Du att Du har förstått och accepterar att det inte har upprättats någon form av relation mellan Dig och Mead Johnson Nutrition, samt att Mead Johnson Nutrition inte har några skyldigheter gentemot Dig gällande denna information över huvud taget.

Uppdatering och rättelse av personuppgifter

Du kan när som helt kontakta oss för att uppdatera eller rätta många av de personuppgifter Du lämnat via Webbplatsen, eller för att välja bort utskick och andra tjänster Du tidigare har velat ha. Detta gör Du genom att maila: nutrition@abigo.se

Säkerhet

Vi vidtar alla rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som samlas in via Webbplatsen och används enligt denna Integritetspolicy. Utöver det tekniska skyddet använder vi också fysiska kontroller och rutiner för att skydda Dina personuppgifter. Vi kan dock inte garantera att uppgifterna är helt skyddade från de som kan vilja försöka undkomma våra säkerhetsåtgärder eller fånga upp information som skickas över internet.

Användningen av cookies

Denna Webbplats använder både sessions- och beständiga cookies för att samla in och lagra viss information om Dig. En cookie är en liten datamängd som skickas från en Webbplats till Din dator, där den lagras på hårddisken. Sessionscookies försvinner från datorn så fort Du stänger ner webbläsaren. Beständiga kakor ligger i stället kvar i datorn när webbläsaren stängs, men kan när som helst raderas via webbläsarens inställningar.

Genom att besöka denna Webbplats godkänner Du användningen av cookies enligt vad som beskrivs nedan. Om Du vill att Din webbläsare inte ska acceptera cookies eller vill radera cookies från datorn behöver Du ändra webbläsarens inställningar. Om Du raderar cookies från webbläsaren eller ställer in den för att inte acceptera dem kan Din användning av Webbplatsen komma att begränsas, så att Du kanske inte längre kan använda vissa viktiga funktioner eller delar. För att stänga av cookies, kan Du klicka på Verktyg och sedan Inställningar i de flesta webbläsares översta knappmeny. Hittar Du inte rätt, läs under "Hjälp", eller motsvarande meny, i Din webbläsare.

För att Du ska kunna se visst innehåll på Webbplatsen behöver Du tillåta en sessionscookie, som lagrar information om det innehåll Du använder. Det gör Du via ett s.k. poppuppfönster.

Vår tjänsteleverantör Google Analytics lägger in beständiga cookies på Din dator för att analysera hur Du beter Dig när Du besöker vår Webbplats samt andra webbplatser. Det gör att vi kan ge Dig en bättre upplevelse av Webbplatsen och våra tjänster. Om Du vill välja bort insamlingen av information i analyssyfte kan Du följa den här länken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vår tjänsteleverantör Share This lägger in beständiga cookies på Din dator för att samla in information som inte utgörs av personuppgifter. Det görs för att kunna analysera vad Du är intresserad av och letar efter när Du besöker vår Webbplats, samt visa Dig annonser som skräddarsytts utifrån det Du är intresserad av och letar efter när Du besöker andra webbplatser. Cookies låter också Share This analysera Dina aktiviteter när Du delar vår Webbplats med Dina vänner på t.ex. Facebook eller Twitter. 

Den information som samlas in med hjälp av cookies och som inte utgörs av personuppgifter kan komma att delas med andra tredje parter i syfte att hantera och målgruppsanpassa reklam, för marknadsanalys och i samband med Din delning i sociala medier. För mer information och om Du vill välja bort Share This insamling av information med hjälp av cookies kan Du följa denna länk: http://sharethis.com/privacy#sthash.umzPpoVO.dpbs

Pixeltaggar

En pixeltagg eller ”web beacon” är en genomskinlig GIF-bild (Graphics Interchange Format) som ett företag kan placera på sin webbplats för att ett internetannonserings- eller publikmätningsföretag ska kunna hjälpa dem att analysera t.ex. marknadsföringskampanjer och hur besökarna använder webbplatsen. Mead Johnson Nutrition använder pixeltaggar på några av våra Webbplatser. Enligt den Överföring av kontroll som beskrivs nedan kommer Mead Johnson Nutrition inte att sälja eller lämna ut några personuppgifter.

Överföring av kontroll

Det kan uppstå omständigheter då vi beslutar oss för att omorganisera eller avyttra hela eller delar av vår verksamhet eller en verksamhetsgren, inklusive våra informationsdatabaser och Webbplatser, genom försäljning, överlåtelse, fusion, förvärv eller annan överföring. Under alla sådana omständigheter kan personuppgifter komma att delas, säljas, överföras, licensieras, bytas eller på annat sätt lämnas ut eller tillhandahållas av oss eller för vår räkning till befintliga eller potentiella parter i, och i samband med, den tilltänkta transaktionen. Detta görs utan att inhämta Ditt godkännande eller meddela Dig på något sätt. Under sådana omständigheter begär vi en skriftlig försäkran om att de personuppgifter som lämnas via denna Webbplats ska ges tillbörligt skydd.

Brottsbekämpning

I sällsynta fall kan vi genom domstolsbeslut eller annan juridisk process eller förordning bli skyldiga att lämna ut personuppgifter till myndigheter eller domstolar i brottsbekämpande syfte. Mead Johnson Nutrition kommer i sådana lägen att samarbeta och besvara förfrågan i enlighet med den juridiska processen eller förordningen, samtidigt som vi vidtar lämpliga åtgärder för att se till att frågeställaren förstår hur känsliga alla hälsorelaterade personuppgifter är.

Integritetspolicyer för länkade webbplatser

Som en service för våra besökare innehåller Mead Johnson Nutritions Webbplats länkar till andra webbplatser som kan ge användbar information. Den integritetspolicy som beskrivs här gäller dock inte när Du använder dessa andra webbplatser. Innan Du använder de länkade webbplatserna bör du därför läsa deras respektive integritetspolicyer för att ta reda på hur de använder och skyddar Dina personuppgifter.

Förändringar i integritetspolicyn

Mead Johnson Nutrition kan när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy genom att uppdatera informationen på denna sida. Eftersom Du berörs av alla sådana uppdateringar bör Du därför besöka sidan då och då för att ta del av integritetspolicyns senaste version.

Barns integritet på internet

Vi anser att det är särskilt viktigt att skydda barnens integritet. Därför samlar vi inte avsiktligt in personuppgifter från den som är under 18 år. Om ett barn har försett oss med personuppgifter kan hens förälder eller vårdnadshavare kontakta oss på telefon 08-586 33 500 eller per e-post till nutrition@abigo.se.

Frågor

Om Du har några frågor om vår Integritetspolicy eller annat som rör integriteten på Mead Johnson Nutritions Webbplats kan Du kontakta oss på telefon 08-586 33 500 eller per e-post till nutrition@abigo.se.