Föräldrar behöver och förtjänar lite tid för sig själva. De första gånger du är ifrån barnet kan vara emotionellt svåra. Att ha barn med mjölkallergi kan göra det ännu svårare för föräldrar att gå ut och träffa vänner, resa bort över en natt eller återgå till jobbet. Det kan hjälpa att veta att den som tar hand om barnet verkligen förstår mjölkallergin och vad det innebär för barnet. Så här gör du för att berätta och för att inleda samtalet.

Vem ska du berätta för

Det är bra att ge en snabb lektion i vad mjölkallergi är och hur det ska hanteras till alla som tar hand om barnet. Dela viktig information med alla som kommer att hålla eller mata barnet, inklusive vänner, familjemedlemmar, barnvakter, dagispersonal och barnets äldre syskon och kusiner om de har några.

Vad ska du säga till de som tar hand om barnet

Som förälder vet du att det är viktigt vid samtal med de som ska ta hand om barnet att ta upp hur symtomen kan se ut. Det viktigaste är att berätta om vilka åtgärder som du redan vidtagit för att se till att barnet mår så bra som möjligt och hur viktigt det är att vara konsekvent med rutinerna. Här är några förslag:

 • Se till att det finns gott om tid att mötas innan första lämningen av barnet
 • Håll instruktionerna så tydliga och kortfattade som möjligt
 • Förklara vilka koståtgärder du redan tillämpar och hur viktigt det är att hålla sig till detta
 • Förklara vilka mjölkallergisymtom som är typiska för ditt barn och hur de ska hantera dessa
 • Skriv ned de viktigaste punkterna och samla dem i en pärm så att du kan lämna dem till den som tar hand om barnet, t.ex.:
  • Referensmaterial 
  • Telefonnummer för nödfall
  • Ditt mobilnummer
 • Uppmuntra dem att ställa frågor och göra anteckningar
 • Hänvisa dem till den här webbsidan som en resurs för ytterligare information

Specifika saker du bör berätta för dem som ger mat till barnet

Även om alla samtal om barnets mjölkallergi kommer vara olika är detta bra punkter att ta upp för alla som ger mat till barnet:

 • Tvätta händerna ofta. För vissa barn kan korskontaminering (att röra vid en mjölkprodukt och sedan röra barnets flaska, kopp eller napp) orsaka en allergisk reaktion. Be vårdarna tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan de tillreder specialnäringen, rör barnets ansikte eller händer eller rör någonting som de för till munnen som t.ex. bitringar eller andra munleksaker1,2
 • Använd väl rengjorda flaskor och flasknappar. Du kan rengöra flaskor, flasknappar, lock och verktyg i vatten (1 minut i kokande vatten)
 • Följ läkarens råd när du tillreder specialnäringen. Det är grundläggande att mängden pulver och vatten blir rätt för att barnet ska få i sig tillräckligt med näring. Gå noga igenom instruktionerna tillsammans med vårdgivaren om hur barnets specialnäring ska tillredas
 • Håll utkik efter dolda källor till mjölkprotein. Förklara att det finns många livsmedel förutom de vanliga mjölk- och glassprodukterna som innehåller komjölk. Det är bäst att hålla sig till en meny som är planerad och inte dela någonting som du inte är säker på
 • Känna till barnets vanliga ”blöja”. Även om du förmodligen är van vid att det finns många olika färger i barnets blöja kan det hjälpa vårdgivare att veta att gult, grönt, brunt och mörkbrunt bajs är normalt för spädbarn som får specialnäring för mjölkallergi, som t.ex. Nutramigen LGG®. Men om barnets avföring blir vitt, rött eller svart ska de informera dig omedelbart så att du kan konsultera en läkare

 

Referenser:

1. Food Allergy Research & Education. Managing food allergies at home www.foodallergy.org/managing-food-allergies/at-home (accessed August 2017).
2. Kids With Food Allergies. 12 tips for avoiding cross-contact of food allergens www.kidswithfoodallergies.org/page/prevent-allergic-reactions-in-your-home.aspx (accessed August 2017).