Även om mjölkallergi är den vanligaste födoämnesallergin för barn under 3 år1 är den goda nyheten att fler än tre fjärdedelar av barn med mjölkallergi växer ifrån den senare under den tidiga barndomen.1 När ett barn har vuxit ifrån sin mjölkallergi kan de konsumera mjölk utan att få några allergiska reaktioner – med andra ord kan de återgå till en normal kost.

De flesta barn kan konsumera mjölk utan att få en allergisk reaktion vid 3-5 års åldern.2-4 För okomplicerad icke-IgE-medierad mjölkallergi kommer majoriteten av barnen kunna återgå till en normal kost innan de är 3 år gamla. För IgE-medierad mjölkallergi är genomsnittsåldern 5 år då ett barn återgår till normal kost.5

För äldre barn kan det bli lite svårare att leva med mjölkallergi. När de börjar uppleva sociala aktiviteter som kalas eller att andra tar hand om dem, som t.ex. barnvakter eller skolpersonal, ökar risken för ofrivillig exponering för mjölk i kosten. Även om planering i förväg kan hjälpa barnet att vara säkert och se till att det inte går miste om någonting, kan det vara en otrolig lättnad för hela familjen om barnet kan återgå till en normal kost när de börjar skolan och börjar umgås mer med andra barn.

Vad skulle återgång till en normal kost innebär för din familj?

Prata med läkaren

Läkaren kommer att ge dig råd om när och hur du kan testa om barnet har börjat växa ifrån sin allergi. Om du misstänker att barnet kan vara redo att återgå till en normal kost ska du se till att prata med läkaren innan du försöker ge dem några livsmedel som innehåller mjölkprotein, för att diskutera om det är säkert och lämpligt att göra detta.

Återgå till en normal kost med Nutramigen LGG®

Läkaren kan ha rekommenderat en extensivt hydrolyserad specialnäring som t.ex. Nutramigen LGG® för kostbehandling av mjölkallergin. Kombinationen av extensivt hydrolyserat kaseinprotein och LGG ® stödjer tillsammans kostbehandlingen av mjölkallergi och hjälper barnet att återgå till normal kost. Mer information om Nutramigen LGG®.

 

Referenser:

1. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221-229. 
2. Host A. Ann Allergy Asthma Immunol 2002;89(Suppl):33-37.
3. Santos A et al. Pediatr Allergy Immunol 2010;21:1127-1134.
4. Canani R et al. J Pediatr 2013;163:771-777.
5. Ludman S et al. BMJ 2013;347:fS424.