På grund av deras särskilda sammansättning kan hypoallergena specialnäringar för barn med födoämnesallergier lukta och smaka annorlunda än bröstmjölk, vanliga modersmjölksersättningar och mjölk. Du kan märka denna skillnad när du öppnar en burk och blandar till det första målet. Tänk på att ditt smak- och luktsinne är annorlunda än spädbarnets – vuxna har väletablerade och inlärda preferenser när det gäller mat, vilket spädbarn inte ännu utvecklat.

Hur eventuella problem kan hanteras vid introduktion av en hypoallergen specialnäring

Om barnet inte tidigare har fått en specialnäring för mjölkallergi kan det ta dem en viss tid innan de börjar känna igen och gilla den.1 Snarare än att vara direkt relaterat till produktens smak, kan det vara så att barnet har lärt sig associera mat med obehaget av de allergiska symtomen. Barnet kan också ha en försämrad aptit på grund av obehagen som allergisymtomen har gett.

När du introducerar Nutramigen för första gången kan det krävas att du är ihärdig – ibland måste ny mat erbjudas upp till 10 gånger.2 När den nya kosten leder till att symtomen börjar försvinna kan barnet slappna av och aptiten kan förbättras.

Tips för att introducera Nutramigen i barnets kost

Det är bra om du börjar ge barnet Nutramigen så snart som möjligt efter diagnosen, i enlighet med läkarens råd. Detta görs för att eliminera mjölkproteinerna (som orsakar de allergiska reaktionerna) från barnets kost så snart som möjligt. Här är några förslag för att hjälpa dig introducera specialnäring första gången och varefter som ditt barn växer:

  • När du använder specialnäringen för första gången ska du försöka se till att barnet är hungrigt och törstigt
  • Försök vara positiv när du matar barnet eftersom barnet kan lägga märke till omedvetna signaler, som t.ex. ansiktsuttryck och tonen i din röst
  • Blanda eventuellt med bröstmjölk vid de första introduktionerna för att successivt vänja in den nya smaken
  • Äldre barn kan föredra att få specialnäringen i en täckt mugg eller som en kall dryck
  • När det är dags att introducera smakportioner till ditt barn kan du börja använda Nutramigen i maten och använda den i recept. Laga t.ex. gärna välling eller gröt på Nutramigen.

Förändrad avföring

När du först börjar använda en hypoallergen specialnäring kan det ta ett tag innan barnets symtom, inklusive avföring (färg, konsistens, regelbundenhet, mm.) stabiliseras. När du har börjat använda Nutramigen kan du lägga märket till att barnet ofta har lös avföring som är grönaktig till färgen. Detta är normalt för barn som får en hypoallergen specialnäring på grund av mjölkallergi, men tala med läkaren om du är orolig.

Referenser:

1. British Dietetic Association. Food fact sheet: Suitable milks for children with cow's milk allergy, 2014.
2. Benton D. Int J Obes 2004;28:858–869.