Vid mjölkallergi identifierar immunsystemet av misstag proteiner från komjölk som skadliga och startar en allergisk reaktion. Det leder till en rad symtom som kan variera från barn till barn i typ, svårighetsgrad och tid till symtomdebut.

Symtomen vid mjölkallergi och svårighetsgraden av reaktionerna kan variera mycket. De kan inkludera kolik, hudreaktioner (som rött kliande utslag, eksem eller svullnad av läppar, ansikte och runt ögonen), symtom från magen och tarmen (som kräkningar, magont eller diarré) och hösnuva-liknande symtom (t.ex. nysningar eller kliande, täppt eller rinnande näsa). Symtomen kan variera från lindriga till svåra reaktioner.

Symtomen kan antingen komma snabbt efter intag av produkt med komjölk (inom några minuter eller upp till några få timmar) eller så kan de vara ”sena”, vilket innebär att det kan ta några timmar upp till några dagar för dem att utvecklas. Barn med mjölkallergi kan ha en blandning av både "snabba" (vanligen IgE-medierade) och "sena" (vanligtvis icke-IgE-medierade) symtom.1 Symtom kan också leda till vakenhet på natten, gråt eller obehag vid tillmatning eller dålig viktuppgång. Läs mer om olika typer av mjölkallergi.

Snabba symtom
(vanligen IgE-medierade)

Kan komma inom minuter eller upp till några få timmar efter intag av mat med komjölksprotein och kan ge:1-3

Svullna läppar, tunga eller ansikte

Nässelutslag, hudrodnad eller klåda (Upphöjda, röda utslag, ofta kliande som både kan vara samlade eller utspridda)

Eksem som blossar upp
(Plötsligt uppkommen röd, kliande, torr och sprucken hud)

Hösnuva-liknande symtom
(Nysningar, kliande, täppt eller rinnande näsa)

Diarré
(Frekvent, lös och vattnig avföring)

Magont

Kräkningar
(Illamående)

Andningssvårigheter
(Hosta, tryck över bröst, väsande andning, andnöd)

Anafylaxi sök akutvård omedelbart
(Inkluderar plötsliga och svåra andningsproblem, snabba hjärtslag och kliande upphöjda utslag)

Sena symtom
(vanligen icke-IgE-medierade)

Kan komma inom några få timmar eller upp till några dagar efter intag av mat med komjölksprotein och kan ge:1-3

Kolik symtom
(Överdrivet mycket och återkommande skrik/gråt)

Reflux
(Återflöde av maginnehåll under eller efter matning)

Eksem, klåda eller hudrodnad
(Röd, kliande, torr eller sprucken hud)

Magont

Förstoppning
(Sällan avföring och obehag när barnet försöker bajsa)

Avvikande avföring
(Frekvent eller lös avföring eller avföring som innehåller    blod eller slem)

 

Några av dessa symtom kan också uppstå av andra orsaker än komjölksallergi så det är viktigt att diskutera dem fullständigt med din läkare.

Referenser:

1. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221-229.
2. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.
3. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child 2007;92:902–908.