Det finns olika typer av mjölkallergi - IgE-medierad eller icke-IgE-medierad eller en blandning av båda.

IgE-medierad mjölkallergi

Vid IgE-medierad mjölkallergi uppträder symtom vanligtvis inom några minuter eller upp till några timmar efter intag av mat som innehållit komjölksprotein.1-3 Det beror på att immunsystemet reagerar på mjölkproteinet genom att producera IgE-antikroppar. Dessa antikroppar produceras av immunceller och aktiverar immunsystemet till att släppa ut ämnen såsom histaminer, som sedan utlöser en omedelbar allergisk reaktion.

Vid IgE-medierad mjölkallergi så har du kanske sett:1-3

  • Hudsymtom som kliande utslag, nässelutslag och uppsvällda läppar, tunga eller ansikte
  • Mag-tarmsymtom som magont, kräkningar och diarré
  • Hösnuva-liknande symtom som nysningar och klåda, rinnande eller täppt näsa
  • Andningssvårigheter

I mycket allvarliga fall kan en IgE-medierad allergisk reaktion leda till anafylaxi - en potentiellt livshotande allergisk reaktion som kommer snabbt, påverkar hela kroppen och omedelbart kräver medicinsk hjälp. Lyckligtvis är denna typ av allergisk reaktion ovanlig.

Icke-IgE-medierad mjölkallergi

Vid icke-IgE-medierad mjölkallergi uppträder symtom vanligtvis efter några timmar eller upp till några dagar efter intag av mat som innehållit komjölksprotein.1-3

Vissa symtom vid icke-IgE-medierad allergi kan likna de för IgE-medierad allergi. Andra kan vara mindre uppenbara och kan misstas för något annat än födoämnesallergi. Tecknen på icke-IgE-medierad komjölksallergi kan vara:

  • Koliksymtom
  • Hudsymtom som eksem och klåda
  • Reflux
  • Mag-tarmsymtom som avvikande avföring, magont och förstoppning

Blandad allergisk reaktion

Vissa barn med mjölkallergi kan ha blandade allergiska reaktioner, där de har symtom av både IgE-medierad och icke-IgE-medierad allergi. Det innebär att symtomen kan komma snabbt efter att barnet har ätit eller druckit något med komjölksprotein samt att de även kan dyka upp efter några dagar.

Ta reda på mer om symtom vid mjölkallergi.

 

Referenser:

1. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221-229.
2. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.
3. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child 2007;92:902–908.