Mjölkallergi är en allergisk reaktion mot ett eller flera proteiner i komjölk.1

Hos bebisar med mjölkallergi identifieras felaktigt proteiner i komjölk som skadligt av deras immunsystem, vilket utlöser en allergisk reaktion. Detta leder till symtom som kan uppstå omedelbart (inom några minuter eller upp till några timmar) efter att ha ätit mat som innehåller komjölksprotein eller också kan det ta några timmar eller upp till några dagar innan symtom utvecklas.

Symtomen varierar, det kan vara hudproblem (t.ex. kliande utslag eller eksem), magproblem (som magont, frekvent avföring som kan innehålla blod eller slem eller förstoppning), hösnuva-liknande symtom (som nysning eller rinnande näsa) eller andningssvårigheter (som hosta eller väsande andning).

Den typ av mjölkallergi som bebisen har beror på hur immunsystemet reagerar mot komjölksproteinet. Mjölkallergin kan vara IgE-medierad, icke-IgE-medierad eller en blandning av de båda. De olika typerna av mjölkallergi är förknippade med olika tidpunkter för första tillfället av symtom. Symtomen själva kan skilja sig åt för olika typer men många överlappar varandra. Läs mer om detta på olika typer av mjölkallergi sidan.

Mjölkallergi är ofta ihopblandad med kolik eller laktosintolerans, men dessa tillstånd är olika. Ta reda på mer om skillnader mellan mjölkallergi och kolik och mjölkallergi eller laktosintolerans sidorna.

Mjölkallergi är den vanligaste födoämnesallergin hos barn under 3 års ålder.2 Den påverkar mellan 2% till 7.5% av alla barn, både flaskmatade och ammade.1 Det som ändå är positivt är att mer än tre fjärde delar av barn med mjölkallergi växer ifrån den i tidig barndom och kan återgå till en vanlig kost.2

Referenser:
1. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child 2007;92:902–908.
2. Koletzko S et al. J Paediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221–229.