Nutramigen 1 LGG®

Från födseln till 6 månaders ålder

Nutramigen 1 LGG® är en extensivt hydrolyserad, kaseinbaserad hypoallergen modersmjölksersättning för kostbehandling av mjölkallergi från födseln fram till 6 månaders ålder. 

  • Lindrig till medelsvår mjölkallergi

Översikt

Nutramigen 1 LGG®

Nutramigen 1 LGG® är en extensivt hydrolyserad, kaseinbaserad hypoallergen modersmjölksersättning för kostbehandling av komjölksallergi från födseln fram till 6 månaders ålder. Den är näringsmässigt komplett och kan användas som enda näringskälla för att möta upp det dagliga behovet vid komjölksallergi upp till 6 månaders ålder.

Nutramigen 1 LGG® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska endast användas på inrådan av läkare och dietist.

Egenskaper

Komjölksproteinet i Nutramigen 1 LGG® har brutits ned till små delar (hydrolyserats) så att immunsystemet hos de flesta spädbarnen med mjölkallergi inte längre känner igen det som ett hot.

Nutramigen 1 LGG® är den enda hypoallergena ersättning som innehåller den omfattat studerade och gynnsamma mjölksyrabakterien kallad Lactobacillus rhamnosus GG (varumärke LGG®). En kombination som har visats hjälpa barn att återgå till en normal kost snabbare än med Nutramigen utan LGG®.

Nutramigen 1 LGG®:

  • Hypoallergen specialnäring baserad på extensivt hydrolyserat (sönderspjälkat) kasein
  • För kostbehandling av spädbarn med komjölksproteinallergi  
  • Lämplig som enda näringskälla från födseln fram till 6 månaders ålder
  • Varje burk Nutramigen 1 LGG® innehåller 400 g pulver
  • Innehåller LGG®
     

Dosering

Nedan är en tabell för dosering av rätt mängd avsvalnat kokt vatten och pulver som ska användas om du inte fått andra instruktioner från din vårdpersonal. Rekommenderade intagsmängder här och på burken är endast avsedda som vägledning. Ditt barn kan behöva mer eller mindre av de mängderna som här är beräknade - din vårdpersonal kommer att ge dig råd om annan mängd krävs.

Nutramigen 1 LGG®

Ålder

Barnets vikt

Måltider per dygn

Vatten (ml)

+ skopor

0-2 veckor

<3-3.5 kg

6

90

3

2-4 veckor

3.5-4 kg

5 - 6

120

4

1-2 månader

4-5 kg

5

150

5

2-4 månader

5-6.5 kg

4 - 5

180

6

4-6 månader

>6.5 kg

4

210

7

†Använd endast skopan i burken till pulvret. 1 struken skopa (4,5 g) per 30 ml. Pressa inte ner pulvret i skopan utan jämna av ytan med baksidan av en ren och torr kniv.

 

Tillredning