Nutramigen 2 LGG®

Från 6 månaders ålder och framåt

Nutramigen 2 LGG® är en extensivt hydrolyserad, kaseinbaserad hypoallergen tillskottsnäring för kostbehandling av mjölkallergi hos spädbarn från 6 månaders ålder och framåt, där den ska vara en del av en varierad kost.

  • Lindrig till medelsvår mjölkallergi

Översikt

Nutramigen 2 LGG® är en extensivt hydrolyserad, kaseinbaserad hypoallergen tillskottsnäring för kostbehandling av komjölksallergi hos spädbarn från 6 månaders ålder och framåt. Den ska vara en del av en varierad kost för att säkerställa att barn får i sig alla de näringsämnen de behöver. Läs råd och tips om Nutramigen LGG® under tillvänjning och upptäck recept för enkla måltider som innehåller Nutramigen.

Nutramigen 2 LGG® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning.

Egenskaper

Komjölkproteinet i Nutramigen 2 LGG® har brutits ned till små delar (hydrolyserats) så att immunsystemet hos de flesta spädbarnen med mjölkallergi inte längre känner igen det som ett hot.

Nutramigen 2 LGG® är den enda hypoallergena ersättning som innehåller den omfattat studerade och gynnsamma mjölksyrabakterien kallad Lactobacillus rhamnosus GG (varumärke LGG®). En kombination som har visats hjälpa spädbarn att återgå till normal kost snabbare än med Nutramigen utan LGG®.

Nutramigen 2 LGG®:

  • Hypoallergen specialnäring baserad på extensivt hydrolyserat (sönderspjälkat) kasein
  • För kostbehandling av spädbarn och småbarn med komjölksproteinallergi
  • Lämplig från 6 månaders ålder och framåt som en del av en varierad kost
  • Varje burk Nutramigen 2 LGG® innehåller 400 g pulver
  • Innehåller LGG®, en omfattat studerad och gynnsam mjölksyrabakterie även kallad Lactobacillus rhamnosus GG (varumärke LGG®)

 

Dosering

Nedan är en tabell för dosering av rätt mängd avsvalnat kokt vatten och pulver som ska användas om du inte fått andra instruktioner från din vårdpersonal. Rekommenderade intagsmängder här och på burken är endast avsedda som vägledning. Ditt barn kan behöva mer eller mindre av de mängderna som här är beräknade - din vårdpersonal kommer att ge dig råd om annan mängd krävs.

Nutramigen 2 LGG®

Ålder

Måltider per dygn

Vatten (ml)

+ skopor

Färdig blandning (ml)

6 - 12 månader

2 - 3

210

7

230

> 1 år

2

210

7

230

†Använd endast skopan i burken till pulvret. 1 struken skopa (4,5 g) per 30 ml. Pressa inte ner pulvret i skopan utan jämna av ytan med baksidan av en ren och torr kniv.

 

 

 

Tillredning

Våra produkter uppdateras

Våra produkter håller på att uppdateras för att uppfylla kraven i en ny lagstiftning för specialnäringar. Detta innebär att mindre förändringar görs av vissa specifika näringsämnen. Alla tillverkare av ersättningar för spädbarn måste göra ändringar i sina produkter för att följa den nya lagstiftningen som återspeglar de senaste vetenskapliga rekommendationerna.

Vi är medvetna om att även de minsta ändringarna av ditt barns ersättning kan orsaka funderingar, men du behöver inte oroa dig.Om du har frågor, kontakta din läkare eller dietist.

För mer information om ändringarna, läs vanliga frågor.