Nutramigen 3 LGG ®

Från 12 månaders ålder och framåt

Nutramigen 3 LGG ® är en extensivt hydrolyserad, kaseinbaserad hypoallergen specialnäring för kostbehandling av mjölkallergi hos barn från 12 månaders ålder och framåt, där den ska vara en del av en varierad kost.

  • Lindrig till medelsvår mjölkallergi

Översikt

Nutramigen 3 LGG ® är en hypoallergen specialnäring för kostbehandling av komjölksallergi hos barn från 12 månaders ålder och framåt. Den är baserad på extensivt hydrolyserat kaseinprotein. Används som ett kosttillägg och ska vara en del av en varierad kost.

Vaniljsmak är tillsatt för att stödja följsamhet i intaget.

Läs råd och tips om Nutramigen LGG ® under tillvänjning  och upptäck recept för enkla måltider som innehåller Nutramigen. Nutramigen 3 LGG ® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning.

Egenskaper

Komjölkproteinet i Nutramigen 3 LGG ® har brutits ned till små delar (hydrolyserats) så att immunsystemet hos de flesta spädbarnen med mjölkallergi inte längre känner igen det som ett hot.

Nutramigen 3 LGG ® är den enda hypoallergena specialnäring som innehåller den omfattat studerade och gynnsamma mjölksyrabakterien kallad Lactobacillus rhamnosus GG (varumärke LGG ® ). En kombination som har visats hjälpa barn att återgå till normal kost snabbare än med Nutramigen utan LGG ® .

Nutramigen 3 LGG ®:

  • Hypoallergen specialnäring baserad på extensivt hydrolyserat (sönderspjälkat) kasein
  • För kostbehandling av barn med komjölksproteinallergi
  • Lämplig från 12 månaders ålder och framåt som kosttillägg och ska vara en del av en varierad kost
  • Varje burk Nutramigen 3 LGG® innehåller 400 g pulver
  • Innehåller LGG®, en omfattat studerad och gynnsam mjölksyrabakterie även kallad Lactobacillus rhamnosus GG (varumärke LGG®)
  • Med vaniljsmak

Dosering

Nedan är en tabell för dosering av rätt mängd avsvalnat kokt vatten och pulver som ska användas om du inte fått andra instruktioner från din vårdpersonal. Rekommenderade intagsmängder här och på burken är endast avsedda som vägledning. Ditt barn kan behöva mer eller mindre av de mängderna som här är beräknade - din vårdpersonal kommer att ge dig råd om annan mängd krävs. Nutramigen 3 LGG®

Ålder

Måltider per dygn

Vatten (ml)

per måltid

+ skopor

Färdig blandning (ml)

> 1 år

2

210

7

230

†Använd endast skopan i burken till pulvret. 1 struken skopa (4,5 g) per 30 ml. Pressa inte ner pulvret i skopan utan jämna av ytan med baksidan av en ren och torr kniv.

 

 

 

Tillredning