Nutramigen PURAMINO

Från födseln och framåt

Nutramigen PURAMINO är en aminosyrabaserad hypoallergen modersmjölksersättning för kostbehandling av svår mjölkallergi och multipel födoämnesallergi. Den är lämplig som enda näringskälla för spädbarn fram till 6 månaders ålder och från 6 månaders ålder och framåt som en del av en varierad kost.

  • Svår mjölkallergi

Översikt

Nutramigen PURAMINO är en aminosyrabaserad hypoallergen modersmjölksersättning för kostbehandling av svår komjölksallergi och multipel födoämnesallergi. Nutramigen PURAMINO kan användas som spädbarns enda näringskälla från födseln och fram till 6 månaders ålder. Från 6 månaders ålder och framåt används den som en del av en varierad kost. Läs råd och tips om Nutramigen under tillvänjning.

Nutramigen PURAMINO är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning.

Egenskaper

Till skillnad från hydrolyserade (sönderspjälkade) ersättningar i vilka protein har brutits ned till korta kedjor så består proteinet i Nutramigen PURAMINO av individuella aminosyror – byggstenarna i protein. För ditt barn betyder det att det inte finns något komjölksprotein att reagera på.

Nutramigen PURAMINO: 

  • Aminosyrabaserad modersmjölksersättning / specialnäring
  • För kostbehandling av spädbarn och barn med svår komjölksproteinallergi och multipel födoämnesallergi
  • Lämplig som enda näringskälla från födseln fram till 6 månaders ålder
  • Lämplig som en del av en varierad kost från 6 månaders ålder och framåt
  • Varje burk Nutramigen PURAMINO innehåller 400 g pulver
     

Dosering

Nedan är en tabell för dosering av rätt mängd avsvalnat kokt vatten och pulver som ska användas om du inte fått andra instruktioner från din vårdpersonal. Rekommenderade intagsmängder här och på burken är endast avsedda som vägledning. Ditt barn kan behöva mer eller mindre av de mängderna som här är beräknade - din vårdpersonal kommer att ge dig råd om annan mängd krävs.

Nutramigen PURAMINO:

Ålder

Barnets vikt

Måltider per dygn

Vatten (ml)

+ skopor

Färdig blandning (ml)

0-2 veckor

<3-3.5 kg

6 - 7

90

3

100

2-4 veckor

3.5-4 kg

5 - 6

120

4

130

1-2 månader

4-5 kg

5

150

5

170

2-4 månader

5-6.5 kg

4 - 5

180

6

200

4-6 månader

>6.5 kg

4

210

7

230

6 - 12 månader

7.5-9.5kg

2 - 3*

240

8

260

> 1 år

>9.5kg

2 - 3*

240

8

260

 

†Använd skopan som finns i burken för att dosera pulvret. 1 struken skopa (4,5 g) per 30 ml vatten. Pressa inte ner pulvret i skopan utan jämna av ytan med baksidan av en ren och torr kniv.

*Om barnet inte får i sig tillräckligt med annan föda så behöver mängden Nutramigen PURAMINO anpassas enligt råd från läkare eller dietist.

 

Tillredning

Våra produkter uppdateras

Våra produkter håller på att uppdateras för att uppfylla kraven i en ny lagstiftning för specialnäringar. Detta innebär att mindre förändringar görs av vissa specifika näringsämnen. Alla tillverkare av ersättningar för spädbarn måste göra ändringar i sina produkter för att följa den nya lagstiftningen som återspeglar de senaste vetenskapliga rekommendationerna.

Vi är medvetna om att även de minsta ändringarna av ditt barns ersättning kan orsaka funderingar, men du behöver inte oroa dig.Om du har frågor, kontakta din läkare eller dietist.

För mer information om ändringarna, läs vanliga frågor.