Pregestimil

Pregestimil

Från födseln och framåt

Pregestimil är en extensivt hydrolyserad, hypoallergen modersmjölksersättning för kostbehandling av spädbarn med maldigestion/malabsorption och/eller som har mjölkallergi. Den är lämplig som enda näringskälla för spädbarn fram till 6 månaders ålder och från 6 månaders ålder och framåt som en del av en varierad kost.

  • Andra produkter

Översikt

Pregestimil

Pregestimil är en extensivt hydrolyserad, hypoallergen modersmjölksersättning för kostbehandling av spädbarn som inte helt kan absorbera fett och/eller som är känsliga mot komjölksprotein. Pregestimil kan användas som enda näringskälla för spädbarn fram till 6 månaders ålder. Från 6 månaders ålder och framåt används den som en del i en varierad kost.

Pregestimil är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska användas under medicinsk övervakning.

Pregestimil

Egenskaper

Pregestimil innehåller medellånga fettkedjor i form av MCT-olja för att hjälpa spädbarn som inte kan smälta och absorbera fett helt.  MCT-olja absorberas lätt och ger snabb tillgänglig energi. Dessutom har komjölksproteinet i Pregestimil sönderdelats (eller hydrolyserats) så att de flesta barn med komjölksallergi ska tolerera den.
 

Pregestimil:

  • Extensivt hydrolyserade (sönderspjälkad) kaseinbaserad modersmjölksersättning/specialnäring
  • Lämplig som enda näringskälla från födseln fram till 6 månaders ålder
  • Lämplig som en del av en varierad kost från 6 månaders ålder och framåt
  • Varje burk Pregestimil innehåller 400 g pulver
  • Innehåller 55% av totala fettsyror som MCT-olja
     

Dosering

Nedan är en tabell för dosering av rätt mängd avsvalnat kokt vatten och pulver som ska användas om du inte fått andra instruktioner från din vårdpersonal. Rekommenderade intagsmängder här och på burken är endast avsedda som vägledning. Ditt barn kan behöva mer eller mindre av de mängderna som här är beräknade - din vårdpersonal kommer att ge dig råd om annan mängd krävs.

Pregestimil:

Ålder

Barnets vikt

Måltider per dygn

Vatten (ml)

+ skopor

Färdig blandning (ml)

0-2 veckor

<3-3.5 kg

6 - 7

90

3

100

2-4 veckor

3.5-4 kg

5 - 6

120

4

130

1-2 månader

4-5 kg

5

150

5

170

2-4 månader

5-6.5 kg

4 - 5

180

6

200

>4 månader

>6.5 kg

4

210

7

230

†Använd skopan som finns i burken för att dosera pulvret. 1 struken skopa (4,5 g) per 30 ml vatten. Pressa inte ner pulvret i skopan utan jämna av ytan med baksidan av en ren och torr kniv.

 

Tillredning

Våra produkter uppdateras

Våra produkter håller på att uppdateras för att uppfylla kraven i en ny lagstiftning för specialnäringar. Detta innebär att mindre förändringar görs av vissa specifika näringsämnen. Alla tillverkare av ersättningar för spädbarn måste göra ändringar i sina produkter för att följa den nya lagstiftningen som återspeglar de senaste vetenskapliga rekommendationerna.

Vi är medvetna om att även de minsta ändringarna av ditt barns ersättning kan orsaka funderingar, men du behöver inte oroa dig.Om du har frågor, kontakta din läkare eller dietist.

För mer information om ändringarna, läs vanliga frågor.