Skicka din fråga

Välkommen att ställa en fråga direkt till någon av specialisterna nedan. Du kan även söka bland tidigare svar i vår arkivbank. Frågor som inte berör ämnet kan dessvärre inte besvaras. Frågor besvaras per email så snart som möjligt och senast inom en vecka. Din fråga kan komma att redigeras före eventuell publicering.

Fråga doktorn: Kent Åke Henricson är barnläkare och barnallergolog (specialist på allergisjukdomar), verksam som överläkare vid Barn- och ungdomskliniken på Hallands sjukhus i Halmstad med lång erfarenhet av att arbeta med allergiska barn. Svarar på medicinska frågor.

Fråga dietisten: Johanna Åkerström är leg. dietist och har tidigare haft en specialisttjänst som allergidietist vid allergimottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Nu arbetar hon med nutritionsfrågor vid ABIGO Medical AB. Svarar på frågor om produkter och kost.

VIKTIGT! Denna frågespalt är endast en generell informationstjänst och ersätter inte din kontakt med sjukvården. Tag alltid kontakt med t ex BVC, vårdcentral eller ordinarie läkare vid sjukdom när du behöver hjälp. Frågespalten är inte avsedd för akuta frågor.

Vid användandet av denna tjänst ”Fråga doktorn / dietisten” får inga uppgifter publiceras som kan riskera att avslöja en användares eller ett barns identitet eller kränka integriteten hos någon av dem (personuppgifter). Sådana personuppgifter kan vara användarens eller barnets namn, adress eller e-postadress. Barnets ålder bör bara anges om det behövs för att Specialisten ska kunna ge rätt information.

Fyll i fältet nedan så kommer din fråga att besvaras.

 

* Måste fyllas i.
Cancel