Vanligt använda ord i samband med mjölkallergi 

 

När man diskuterar mjölkallergi är det lätt att känna sig lite överväldigad av alla de medicinska termer som används. Vi hoppas att ordlistan nedan kan vara till hjälp för att förstå några av de vanliga ord och uttryck som används i samband med mjölkallergi. 

Fråga gärna din vårdpersonal om det är något du undrar över. 

A

Allergen. Ett ämne som kroppens immunsystem ser som främmande eller skadligt. Allergener kan finnas i maten (som komjölksprotein), andas in i lungorna (som pollen) eller injiceras (som penicillin). Allergener är oftast ofarliga men kan utlösa ett svar som börjar i immunsystemet och leder till en allergisk reaktion.

Allergisk reaktion. Kroppens sätt att reagera när immunsystemet släpper ut olika ämnen, t.ex. histaminer, för att bekämpa ett allergen. Barn med komjölksallergi får allergiska reaktioner mot komjölksprotein. Det kan vara kolik (relaterad till komjölksallergi), nässelutslag, hudutslag och problem med andningsvägar och mag-tarmkanalen.

Allergolog. En läkare som specialiserat sig på att diagnosticera och behandla allergier och astma.  

Allergi. Ett tillstånd som innebär en onormal reaktion på ett vanligt, ofarligt ämne som kallas allergen, till exempel komjölksprotein, pollen eller kvalster.

Aminosyra. En grupp ämnen som kopplas samman för att bilda proteiner, bland annat komjölksprotein. Aminosyror är byggstenarna i proteiner och används av kroppen för att producera proteiner.

Aminosyrabaserad specialnäring. En hypoallergen modersmjölksersättning med aminosyror, byggstenarna i proteiner. En aminosyrabaserad ersättning innehåller inga mjölkproteinkedjor. Dessa ersättningar kan även kallas ”elementär kost” eftersom proteinerna är i sin enklaste form.

Anafylaxi. En livshotande allergisk reaktion som påverkar hela kroppen. Symtomen är lågt blodtryck, oregelbunden puls, andningsbesvär, kraftiga magsmärtor, kräkningar och nässelutslag och kommer oftast inom några minuter efter kontakt med ett allergen. Kallas också för anafylaktisk chock.

B

Blodprovs test. En medicinsk metod som ibland används för att testa för födoämnesallergier. Ett blodtest för mjölkallergi innebär att ett blodprov från ditt barn (som tas på läkarmottagningen) skickas till ett laboratorium som mäter mängden antikroppar i blodet som reagerar mot komjölksprotein. Det tar flera dagar att få resultatet, ibland ännu längre tid. Blodtestet visar bara sensibilisering för ett födoämne och kan därför inte användas för att bekräfta diagnosen mjölkallergi. Blodtester ska alltid utföras på remiss av läkare.

D

Delvis nedbruten (hydrolyserad) specialnäring. Modersmjölksersättning/Specialnäring som består av delvis nedbrutet (hydrolyserat) komjölksprotein. Även om delvis nedbruten specialnäring är hypoallergen lämpar den sig inte för behandling av mjölkallergi, eftersom mjölkproteinkedjorna fortfarande är stora nog att orsaka allergiska reaktioner.

Dermatit. Se eksem.

Diarré. Täta tarmtömningar med vattnig och lös avföring.

Dietist. Sjukvårdspersonal med specialutbildning om kost och näring/nutrition som kan hjälpa till med kostval. Dietister inom sjukvården överför de vetenskapliga rönen om näring till praktiska lösningar för en sund livsstil. Vissa är specialiserade på barn eller allergihantering.

Dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation (Double Blind Placebo Controlled Food Challenge, DBPCFC). Ett test som kan användas för att avgöra om ditt barn har komjölksallergi. Testet kan endast utföras av sjukvårdspersonal och görs normalt på mottagningen. Ditt barn får ett födoämne som innehåller komjölk (det misstänkta allergenet) och ett som inte innehåller komjölk (kallas placebo) vid olika tidpunkter. Du vet inte vilket födoämne ditt barn får (därför kallas testet ”dubbelblint”). Sjukvårdspersonalen övervakar ditt barn en viss tidsperiod för tecken på en reaktion som kan visa om det rör sig om komjölksallergi eller inte.

E

Eksem. Hudbesvär som kännetecknas av rodnad, torrhet och klåda. Eksem kan vara allergisk reaktion. Eksem är vanligt hos spädbarn och barn och kan uppträda som röda knottror i ansiktet, hårbotten eller på händer eller fötter. Knottrorna kan klia, vätska sig och få skorpor eller kännas som torr och fjällande hud. Atopisk dermatit är en form av eksem.

Elementär specialnäring. Se aminosyrabaserad specialnäring. 

Eliminationskost. En metod för att underlätta diagnostisering av födoämnesallergi. Det misstänkta födoämnet utesluts ur (elimineras från) kosten och en läkare övervakar symtomen för att avgöra om det var livsmedlet som orsakade en allergisk reaktion.  För att avgöra om ett spädbarn har komjölksallergi kan ammande mödrar utesluta mjölkprodukter från sin egen kost efter samråd med läkare. För barn som får modersmjölksersättning kan läkaren ordinera byte till en hypoallergen ersättning, det vill säga en som inte innehåller några hela komjölksproteiner.

Essentiella fettsyror. En typ av fett som är nödvändig för kroppen och som den inte kan tillverka själv utan bara kan fås genom maten.

Extensivt hydrolyserad specialnäring. En hypoallergen modersmjölksersättning/tillskottsnäring för spädbarn som innehåller komjölksprotein som har brutits ner (hydrolyserats) så mycket i sina beståndsdelar att immunsystemet hos de flesta spädbarn med komjölksallergi inte längre känner igen komjölksproteinet som skadligt. Nutramigen LGG® är en extensivt hydrolyserad modersmjölksersättning (finns även som tillskottsnäring) för kostbehandling av spädbarn med komjölksallergi.

Dessa produkter kallas även ibland för “Höggradigt sönderspjälkad specialnäring”. Det är samma typ av specialnäringar men med olika benämningar.

F

Födoämnesallergi. Ett tillstånd som innebär en onormal reaktion på ämnen som finns i mat eller dryck, till exempel komjölksprotein. Ett spädbarn som har en födoämnesallergi mot komjölksprotein kan få mjölkrelaterad kolik, eksem, nässelutslag och luftvägsproblem och/eller mag-tarmproblem.

Födoämnesprovokation. Se oral födoämnesprovokation.

Födoämnesintolerans. En överkänslighet mot något ämne i mat, dryck eller livsmedelstillsats. Symptomen kan omfatta gaser i magen, uppsvälld mage, kramper och diarré. Se laktosintolerans.

Förstoppning. Oregelbunden avföring som är fast i formen och svår för ditt barn att pressa ut.

G

Gaser i magen. Luft som bildas i tarmarna vid matsmältningen. Luften passerar sedan ut genom ändtarmen. När luft fångas i ditt barns mage kan du se att den svullnar, känna att magen känns hård eller märka att barnet pruttar ut luften. Du kan också märka att barnet gråter eller blir kinkigt.

Gastroesofageal reflux (GER). Ett matsmältningsproblem som orsakar komplikationer på grund av att maginnehåll passerar tillbaka upp i matstrupen. Barn som har GER spottar ofta upp mycket vätska, vänder sig bort från flaskan eller bröstet eller verkar irriterade under eller efter matning. Detta kallas även reflux eller sura uppstötningar.

Gastroenterolog. En läkare som specialiserat sig på att diagnosticera och behandla problem i mag-tarmkanalen. 

H

Höggradigt sönderspjälkad specialnäring. En hypoallergen  specialnäring baserad på komjölksprotein som är så kraftigt sönderspjälkad att immunsystemet hos de flesta barn med mjölkallergi inte längre ser det som ett hot. Kallas även extensivt hydrolyserad specialnäring (se ordlistan under E).

Hösnuva. Ett tillstånd som innebär att immunsystemet reagerar på allergener inom- eller utomhus, till exempel pollen eller kvalster. Symtomen är bland annat rinnande eller kliande ögon, rinnande näsa, nästäppa, nysningar och hosta. Kallas även allergisk rinit.

Hydrolys. Processen när ett protein bryts ner till mindre delar eller fragment. Komjölksprotein i extensivt hydrolyserade modersmjölksersättningar för spädbarn, till exempel Nutramigen LGG®, har brutits ner i små fragment. Det innebär att de inte orsakar någon allergisk reaktion hos de flesta spädbarn med komjölksallergi.

Hypoallergen. Som sannolikt inte orsakar någon allergisk reaktion. 

Hypoallergen specialnäring. En modersmjölksersättning/tillskottsnäring som är särskilt utvecklad för att inte orsaka allergisk reaktion hos de flesta barn. Hypoallergena specialnäringar för kostbehandling av spädbarn med mjölkallergi innefattar extensivt hydrolyserade produkter som Nutramigen LGG®, och aminosyrabaserade produkter för svåra allergier, till exempel Nutramigen PURAMINO.

I

Immunrespons. Kroppens reaktion på främmande ämnen. Reaktionen startar i immunsystemet. Komjölksprotein kan utlösa en immunrespons hos barn med mjölkallergi.

Immunsystem. Ett komplext system av organ och celler som försvarar kroppen mot bakterier, virus och ämnen den uppfattar som skadliga. 

Immunoglobulin E (IgE). En grupp antikroppar som produceras i lungor, hud och slemhinnor och som ligger bakom många allergiska reaktioner. En förhöjd halt av IgE i blodet är ofta ett tecken på allergi.

J

Järnbristanemi. Ett tillstånd där kroppen inte har tillräckligt många friska röda blodkroppar för att kunna syresätta vävnaderna i kroppen. Några tecken på anemi hos barn är håglöshet, dålig aptit och försenad utveckling.1

K

Kasein. Det huvudproteinet i komjölk som kan utlösa en allergisk reaktion hos barn med mjölkallergi.

Kolik. Oförklarligt skrik hos i övrigt friska och välnärda spädbarn. Kolik brukar följa ett mönster med tre: gråt i över tre timmar dagligen (oftast på kvällen), mer än tre dagar i veckan och i mer än tre veckor. Oftast börjar kolik några veckor efter födseln och börjar gå över efter tre eller fyra månader.

Komjölksprotein. Proteinerna kasein och vassle, som finns naturligt i mjölk och andra mejeriprodukter. Barn med mjölkallergi får allergiska reaktioner mot komjölksprotein.

Komjölksproteinallergi / Komjölksallergi / Mjölkproteinallergi / Mjölkallergi. Ett tillstånd som innebär en onormal reaktion mot komjölksproteiner. Exempel på lindriga till medelsvåra allergiska reaktioner på komjölk är kolik på grund av komjölksallergi, sura uppstötningar, diarré, förstoppning, gaser, hudutslag och besvär från övre luftvägarna. Svårare reaktioner kan vara andningssvårigheter, blödning från ändtarmen, nässelutslag, blodbrist och anafylaxi.

Kräkningar. När maginnehåll tvingas upp genom matstrupen och ut ur munnen.

L

Lactobacillus rhamnosus GG  (varumärket LGG®). En välstuderad gynnsam mjölksyrabakterie som i kombination med Nutramigen visats stödja kostbehandlingen av barn med mjölkallergi. Nutramigen är den enda hypoallergena specialnäring som innehåller LGG®.

Laktos. En sockerart som finns i mjölk och mjölkprodukter. Kallas också för mjölksocker.

Laktosfri modersmjölksersättning. Modersmjölksersättning som rekommenderas till barn som inte kan smälta laktos, en sockerart som finns naturligt i mjölk. Laktosfri ersättning som innehåller komjölksprotein kan inte rekommenderas för barn med mjölkallergi eftersom de inte är hypoallergena och kan orsaka allergiska reaktioner. 

Laktosintolerans. Ett tillstånd som innebär att matsmältningssystemet inte kan bryta ner laktos i mjölk helt och hållet. Den som är laktosintolerant saknar oftast tillräcklig mängd av ett enzym som kallas laktas och behövs för att bryta ner laktos. Laktosintolerans är sällsynt hos spädbarn och småbarn och förekommer oftast hos vuxna och barn i skolåldern i vissa befolkningsgrupper. Symtomen kan vara gasbildning, uppsvälld mage kramper och diarré.

M

Mjölksocker. Se laktos.

Mjölkprotein. Se komjölksprotein.

Mjölkallergi / Komjölksproteinallergi / Komjölksallergi / Mjölkproteinallergi. Ett tillstånd som innebär en onormal reaktion mot komjölksproteiner. Exempel på lindriga till medelsvåra allergiska reaktioner på komjölk är kolik på grund av komjölksallergi, sura uppstötningar, diarré, förstoppning, gaser, hudutslag och besvär från övre luftvägarna. Svårare reaktioner kan vara andningssvårigheter, blödning från ändtarmen, nässelutslag, blodbrist och anafylaxi.

N

Nässelutslag. Upphöjda, ofta kliande, röda utslag på hudens yta som vanligtvis orsakas av en allergisk reaktion mot ett födoämne (t.ex. komjölk) eller ett läkemedel. Nässelutslag uppträder oftast ganska snabbt efter exponering för ett allergen. Kallas också för urticaria.

O

Oral födoämnesprovokation. Ett test som används för att diagnosticera födoämnesallergier. Testet innebär att patienten ges en mycket liten mängd av ett tänkbart födoämnesallergen (t.ex. komjölk) och sedan övervakas noga för tecken på allergiska reaktioner. En oral födoämnesprovokation får endast genomföras i samråd med läkare.

P

Pipande andning. Ett visslande ljud som ofta indikerar att någon har svårt att andas, möjligen på grund av en allergisk reaktion.

Pricktest. En medicinsk metod som testar för allergi. Pricktest för mjölkallergi innebär att en liten yta på barnets arm eller rygg utsätts för komjölksprotein. Därefter sticker man försiktigt i huden så att vätskan absorberas. Om ditt barn är allergiskt kommer sticket att bli rött eller svullet inom ca 20 minuter. Pricktest ska alltid ordineras och utföras av läkare.

Probiotika. Levande mikroorganismer som hjälper till att bygga upp och bevara en sund bakteriekultur i mag-tarmkanalen. Kallas ibland för ”snälla” eller ”gynsamma”, ”goda” mjölksyrabakterie.

Protein. Ett av de tre näringsämnen kroppen använder som energikälla. Proteinerna är nödvändiga delar av muskler och skelett där de är strukturgivande beståndsdelar. De ingår även i enzymer och antikroppar. Proteiner består av många små aminosyror som tillsammans bildar en lång kedja.

R

Reflux. Se gastroesofageal reflux (GER).

S

Sönderspjälka (hydrolysera). Processen där ett protein bryts ner till mindre delar eller fragment. Komjölksprotein i extensivt hydrolyserade specialnäringar som Nutramigen LGG har brutits ner till små bitar för att ge lägre risk för allergiska reaktioner hos barn med mjölkallergi.

U

Urtikaria. Se nässelutslag.

Utslag. Se eksem eller nässelutslag.

V

Vassle. Ett protein som finns i komjölk och kan orsaka mjölkallergi hos barn. Vasslen finns i den klara vätskan av mjölk som har ystat sig.

 

LGG® är ett registrerat varumärke tillhörande Chr. Hansen A/S.

Referenser

1. Farahmand F et al. Gut Liver 2011; 5:298–301

2. Canani 2013.