Nu när ditt barn fått Nutramigen LGG® förskrivet för sin mjölkallergi så har du kanske några frågor om ersättningen.  

Nutramigen LGG® är en extensivt hydrolyserad, kaseinbaserad ersättning (s.k. specialnäring) för kostbehandling av spädbarn med lindrig till medelsvår mjölkallergi. Den är hypoallergen, vilket innebär att den är speciellt tillverkad för att tolereras av de flesta spädbarn med mjölkallergi. Nutramigen LGG® är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och ska endast användas på inrådan av läkare eller dietist.

Nutramigen LGG® är den enda hypoallergena ersättning som innehåller Lactobacillus rhamnosus GG (varumärke LGG®), en omfattat studerad och gynnsam mjölksyrabakterie. Nutramigen LGG® har visats förbättra kostbehandlingen av mjölkallergi genom att hjälpa spädbarn att återgå till normal kost snabbare än med Nutramigen utan LGG®.

Två åldersanpassade ersättningar/specialnäringar finns:

  • Nutramigen 1 LGG® är en näringsmässigt komplett modersmjölksersättning och kan användas som enda näringskälla från födseln fram till 6 månaders ålder
  • Nutramigen 2 LGG® är en tillskottsnäring lämplig som näring för spädbarn från 6 månaders ålder och framåt som en del av en varierad kost.
     

Världsledande

Nutramigen LGG®, från Mead Johnson Nutrition är den världsledande produkten vid kostbehandling av komjölksallergi. Nutramigen var den första ersättningen som togs fram för denna diagnos. Läs mer om vår historia.

 

 
MJN påstående är delvis baserat på data från Nielsens detaljhandelsmätningstjänst för ”Infant & Children's Nutrition Milk Formula within Specialty Formulas – CMA”, för en tolvmånadersperiod som slutat i december 2015 i 23 länder. © 2016 The Nielsen Company.